• Головна
 • Структура
 • Статут
 • Офіційні документи
 • Правовий захист
 • Охорона праці
 • Контакти
 • Фотогалерея
 • Консультації


  Останні новини

  Компенсаційні виплати роботодавцям: зміни з квітня 2024 року
  Сумарне чи щорічне підвищення кваліфікації для атестації вчителя?
  4 квітня відзначається Міжнародний день інтернету

  Вісті з районів

  Вітання


  Організаційні ланки


  Децентралізація


  Корисні посилання

  «    Квітень 2024    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
   
  Право вихователя ГПД на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічного звання «старший вихователь»
  Право вихователя ГПД на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічного звання «старший вихователь»
  Підпунктом першим пункту 3 наказу МОН від 09.09.2022 № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників» установлено, що кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, присвоєні до набрання чинності цим наказом, є дійсними до атестації педагогічних працівників, проведеної згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим цим наказом.

  Аналогічна норма передбачена пунктом 14 розділу І Положення про атестацію, яким, зокрема, установлено, що до проведення чергової атестації педагогічного працівника за ним зберігаються присвоєні кваліфікаційна категорія / педагогічне звання. Також передбачено, що за педагогічними працівниками, які переходять на інші педагогічні посади у цьому закладі освіти зберігають присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

  Збереження кваліфікаційної категорії до наступної атестації

  Зазначена норма за аналогією може застосовуватися і у випадках, коли з учителем укладають додатковий трудовий догорів про роботу за сумісництвом на іншій педагогічній посаді в тому самому закладі, зокрема на посаді вихователя групи продовженого дня, як це здійснювалося за нормами попереднього Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення про атестацію).

  Про це йдеться також у листі МОН від 23.09.2018 № 2-798. Зокрем­а зазначається, що за аналогією, згідно з нормою, встановленою пунктом 3.27 Типового положення про атестацію, при довантаженні педагогічного працівника годинами на іншій посаді також зберігається кваліфікаційна категорія за наявності у нього освіти, яка дає право працювати на цій посаді. Враховуючи, що вимогами для присвоєння кваліфікаційної категорії педагогічному працівнику на посаді вихователя групи продовженого дня є наявність у нього педагогічної освіти за освітнім ступенем магістра (спеціаліста), при довантаженні годинами на цій посаді, за ним до наступної атестації має зберігатися присвоєна раніше кваліфікаційна категорія.

  Норма про поширення на вихователів груп продовженого дня кваліфікаційної категорії, присвоєної за посадою вчителя, передбачена також у пункті 6.3.21 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Профспілками працівників освіти і науки України на 2021—2025 роки. Сторони угоди рекомендують керівникам закладів освіти здійснювати оплату праці вчителів, які мають години навантаження на посаді вихователя групи продовженого дня, виходячи з присвоєної кваліфікаційної категорії з основного предмета (за фахом).

  Тому до проходження педагогічним працівником, який обіймає посади вчителя початкових класів та вихователя групи продовженого дня в одному і тому самому закладі загальної середньої освіти, атестації за посадою вихователя групи продовженого дня, за ним має зберігатися вища кваліфікаційна категорія, що присвоєна за посадою вчителя.

  Присвоєння кваліфікаційних категорій без дотримання послідовності

  Водночас пунктом 12 розділу І Положення про атестацію передбачено, що педагогічні працівники, які обіймають різні педагогічні посади в одному і тому чи різних закладах освіти, атестуються за кожною з посад.

  Тому в подальшому, але не пізніше ніж через два роки, тобто це може бути і в поточному 2023/2024 навчальному році, такий педагогічний працівник має право атестуватися на умовах позачергової атестації.

  Адже згідно з пунктом 6 розділу І Положення про атестацію позачергову атестацію педагогічного працівника, освітній рівень і стаж роботи якого на посадах педагогічних працівників відповідає вимогам, визначених у пунктах 8, 9 цього розділу, можна проводити за його ініціативою. Умови, зазначені у підпунктах 1—3 цього пункту (визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів; наявність освітньо-наукового / освітньо-творчого, наукового ступеня; успішне проходження сертифікації) не є одночасною сукупністю підстав для проходження педагогічним працівником позачергової атестації, що засвідчено сполучником «або».

  Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Положення про атестацію для проходження позачергової атестації працівник подає до 20 грудня до атестаційної комісії заяву за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

  Пунктом 11 розділу І Положення про атестацію встановлено, що кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, як правило, присвоюють послідовно. Тобто словосполучення «як правило» не означає обов’язкову послідовність у присвоєнні кваліфікаційних категорій і педагогічних звань.

  Тому вчитель початкових класів вищої категорії, який обіймає ще посаду вихователя групи продовженого дня, може подаватися на присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за посадою вихователя без дотримання послідовності присвоєння кваліфікаційних категорій.

  Присвоєння педагогічного звання «старший вихователь»

  Педагогічне звання «старший учитель» за посадою вихователя групи продовженого дня на сьогодні, на жаль, не може бути враховано при оплаті праці за роботу вихователем групи продовженого дня. Адже пунктом 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102, передбачено, що підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмета, дисципліни, що викладають, оплата за звання зберігається до чергової атестації.

  Однак під час атестації, зокрема й позачергової, за посадою вихователя групи продовженого дня атестаційна комісія може присвоїти педагогічне звання «старший вихователь».

  Адже пунктом 3 розділу І Положення про атестацію установлено, що педагогічне звання, що присвоюють за результатами атестації, визначають відповідно до Переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2015 № 1109. У Переліку передбачено педагогічне звання «старший вихователь». При цьому не встановлено вимог чи обмежень, за якими посадами присвоюють відповідне педагогічне звання. Як правило, звання присвоюють за однойменними посадами, окрім педагогічного звання «вихователь-методист», яке можна присвоювати музичним керівникам та інструкторам з фізичної культури закладів дошкільної освіти.

  Пунктом 10 розділу І Положення про атестацію установлено, що за результатами атестації педагогічні звання присвоюють педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» / «спеціаліст вищої категорії» та які, зокрема:

  – упроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам (здійс­нюють супервізію);

  – беруть участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;

  – були визнані переможцями, лауреатами всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;

  – підготували переможців всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань, тощо.

  Тобто перелік досягнень та заслуг, за які присвоюють педагогічні звання, не є обмеженим, що підтверджується словом «тощо», як це передбачалося Порядком присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, скасованим постановою КМУ від 13.06.2018 № 476 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109». До його скасування звання «старший вихователь» присвоювалося вихователям-методистам. Нині такі вимоги відсутні, що дає право атестаційним комісіям присвоювати педагогічне звання «старший вихователь» вихователям груп продовженого дня.

  Пунктом 5.3 Типового положення про атестацію також передбачалася можливість присвоєння педагогічного звання «старший вихователь» педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

  Згідно з пунктом 5.4 Типового положення про атестацію передбачалася можливість присвоєння педагогічним працівникам, які мают­ь базову або неповну вищу педагогічну освіту, педагогічні звання «старший вихователь», якщо стаж їхньої педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.

  Пунктом 17 розділу І Положення про атестацію заборонено створювати перешкоди для проходження педагогічним працівником атестації, необґрунтовано відмовляти у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та встановленні тарифного розряду.


  Джерело

   
  Київська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України © 2010 - 2024