• Головна
 • Структура
 • Статут
 • Офіційні документи
 • Правовий захист
 • Охорона праці
 • Контакти
 • Фотогалерея
 • Консультації


  Останні новини

  23 травня в Україні відзначають День Героїв
  Підготовка до нового навчального року 2024/2025 у закладах освіти
  З Днем вишиванки!

  Вісті з районів

  Вітання


  Організаційні ланки


  Децентралізація


  Корисні посилання

  «    Травень 2024    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
   
  Про поширення педагогічного звання на всі години педагогічного навантаження вчителя
  Про поширення педагогічного звання на всі години педагогічного навантаження вчителя
  Для більшості присвоєння педагогічного звання «старший учитель» чи учитель-методист здійснювалася за чинним, на момент атестації, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930. (Надалі -Типове положення про атестацію педагогічних працівників).

  Відповідно до п. 1.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, атестація педагогічних працівників - це система заходів, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
  Відповідно до пункту 5.1. Типового положення за результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання: «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог – методист», «керівник гуртка – методист», «старший викладач», «старший учитель», «майстер виробничого навчання I категорії», «майстер виробничого навчання II категорії».
  Тобто, кожне з цих педагогічних звань присвоюється педагогічним працівникам відповідно до посади, яку вони займають згідно з Переліком посад педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2001 № 963. Так, звання «викладач-методист» присвоюється викладачу, «старший учитель», «учитель-методист» - учителю, «вихователь-методист» - вихователю, «педагог-організатор-методист» - педагогу-організатору, «старший вихователь» - вихователю тощо.

  Отже, педагогічне звання «старший учитель» чи «учитель-методист» присвоюється працівнику, який займає посаду учителя незалежно від обсягу його навантаження та кількості предметів, які він викладає і відповідно оплата за звання «старший учитель»» ставки заробітної плати підвищуються на всі навчальні дисципліни, які тарифіковані на навчальний рік.

  Працівники, які мають педагогічні звання, повинні під час чергової атестації, яка відповідно до п. 1.7 Типового положення здійснюється один раз на п'ять років, також атестуватися на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням.

  Згідно з підпунктом «г» пункту 5 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56, присвоєні звання дають право на підвищення ставок. За звання «старший учитель»» ставки заробітної плати підвищуються на 10 відсотків ( підпункт д, п. 24 Інструкції), а за звання «учитель методист» 15 відсотків ( підпункт г, п. 24 Інструкції) та (Постанова КМУ № 1391 від 28.12.2021 року в питанні «Підвищення за педагогічні та інші звання»).
  З 1 вересня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 9 вересня 2022 року № 805 (далі–Наказ № 805), разом з яким відповідно набрало чинності і Положення про атестацію педагогічних працівників (далі–Положення № 805), яке затверджено цим наказом.
  З набранням чинності Наказу № 805, згідно з його пункту 2, втратив чинність наказ МОН від 6 жовтня 2010 року № 930, а відповідно втратило чинність і Типове положення про атестацію педагогічних працівників, яке було затверджене цим наказом. Відповідно до підпункту 1 пункту 3 Наказу № 805 кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, присвоєні до набрання чинності цим наказом, є дійсними до атестації педагогічних працівників, проведеної згідно з Положенням, затвердженим цим наказом.
  Відповідно до пункту 14 Розділу I Положення № 805 до проведення чергової атестації педагогічного працівника за ним зберігаються присвоєні кваліфікаційна категорія (педагогічне звання).
  На відміну від попереднього Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке з 01.09.2023 р. втратило чинність (п.4.1), Положення № 805 не містить вимог щодо відповідності посади педагогічного працівника набутій ним професійній кваліфікації і освіті.
  Крім того, відповідно до підпункту 2 пункту 3 Наказу № 805 педагогічні працівники, які були прийняті на посади до набрання чинності цим наказом, продовжують працювати у закладах освіти та мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам (інтегрованим курсам, дисциплінам), які вони викладають, або педагогічній діяльності за посадою, вважаються такими, що мають відповідну посаді професійну кваліфікацію та атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

  Щодо права педагогічних працівників на підвищення їх посадових окладів за наявність у них раніше присвоєних їм педагогічних звань, то, як до 1 вересня 2023 року, так і після, є чинною вимога примітки 3 до Розмірів підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти, затверджених постановою КМУ від 28.12.2021 р. № 1391.

  Відповідно до цієї примітки підвищення ставок заробітної плати за педагогічні звання, присвоєні за результатами атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У разі переходу працівника з одного закладу освіти до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмета, дисципліни, що викладається, підвищення за педагогічне звання зберігається до чергової атестації.

  (До прикладу оплата за звання присвоєне як учителю не здійснюється при переході на посаду вихователя групи продовженого дня, асистента вихователя, педагога-організатора, які Переліком посад педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2001 № 963 відносяться до окремих педагогічних посад ).

  Висновок : підсумовуючи вищенаведене, зважаючи на набрання чинності з 01.09.2023 р. нового Положення № 805 і те, що це Положення містить відмінності від попереднього Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке з 01.09.2023 р. втратило чинність, заклади освіти при проведенні тарифікації своїх педагогічних працівників повинні врахувати особливості збереження за ними раніше присвоєних їм кваліфікаційних категорій, звань, а також особливості поширення їх на все навчальне навантаження педагогічних працівників з 1 вересня 2023 року, а також поширення педагогічного звання на всі навчальні дисципліни тарифіковані за учителями, які атестувалися на присвоєння чи підтвердження педагогічного звання за Положенням № 805.


  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛИСТ
  від 17.05.2017 р. № 1/11-4738

  Щодо оплати праці вчителя, який викладає декілька предметів

  На Ваш запит щодо оплати праці вчителя, якому присвоєне педагогічне звання “старший учитель” і який викладає декілька предметів у навчальному закладі, повідомляємо наступне.

  Відповідно до пункту 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Типове положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.2010 за № 1255/18550, вчителі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

  Відповідно до пункту 5.1 Типового положення за результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання. Педагогічне звання “старший учитель” присвоюється працівнику, який займає посаду вчителя незалежно від обсягу його навантаження та кількості предметів, які він викладає.

  Працівники, які мають педагогічні звання, повинні під час чергової атестації, яка відповідно до п. 1.7 Типового положення здійснюється один раз на п’ять років, також атестуватися на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням.
  Згідно з пунктом 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.93 за № 56, за звання “старший вчитель” ставки заробітної плати підвищуються на 10 відсотків. Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання.
  Оскільки педагогічне звання “старший учитель” присвоюється працівнику, який займає посаду вчителя, то підвищення ставки заробітної плати за присвоєне педагогічне звання “старший учитель” поширюється на все педагогічне навантаження учителя незалежно від кількості предметів, які він викладає.

  Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець

   
  Київська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України © 2010 - 2024