• Головна
 • Структура
 • Статут
 • Офіційні документи
 • Правовий захист
 • Охорона праці
 • Контакти
 • Фотогалерея
 • Консультації


  Останні новини

  23 травня в Україні відзначають День Героїв
  Підготовка до нового навчального року 2024/2025 у закладах освіти
  З Днем вишиванки!

  Вісті з районів

  Вітання


  Організаційні ланки


  Децентралізація


  Корисні посилання

  «    Травень 2024    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
   
  Умови збереження кваліфікаційних категорій при переході на іншу педагогічну посаду
  Умови збереження кваліфікаційних категорій при переході на іншу педагогічну посадуПраво встановлювати тарифний розряд працівнику, який приймається на роботу або переходить з однієї посади на іншу належить до повноважень власника або уповноваженого ним органу відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати посадові оклади у межах затверджених у встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді. Така норма встановлена статтею 96 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) та іншими нормативно-правовими актами.
  Питання оплати праці педагогічних працівників регламентовано Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 (далі - Інструкція), та наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
  Пунктом четвертим Інструкції визначено, що посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.
  За таких підстав, питання визначення розміру оплати праці при прийомі на роботу педагогічного працівника, переведенні його з однієї посади на іншу, а також при довантаженні годинами на іншій посаді належать до компетенції керівника навчального закладу (керівника органу управління освітою). При цьому, головним критерієм, за яким визначається посадовий оклад такому працівнику, є рівень його освіти, кваліфікація, практичний досвід роботи.
  Після атестації такого працівника йому можуть бути встановлені більш високі кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) або навпаки нижчі ніж ті, що були встановлені при прийомі на роботу чи при переведенні на іншу посаду.
  З метою соціального захисту педагогічних працівників, які тривалий час працювали на педагогічних посадах, досягли високого рівня професіоналізму та перейшли працювати на інші педагогічні посади, до Типового положення введено норму (п. 3.22), згідно з якою, при переході педагогічних працівників з одного навчального закладу до іншого, а також при переході на інші педагогічні посади у цьому самому навчальному закладі, кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання, присвоєні їм за результатами попередньої атестації, зберігаються до наступної атестації. Також зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії за педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователів-методистів, а також при переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні посади до навчального закладу. Позбавлення працівника кваліфікаційної категорії, яку він досягнув протягом багатьох років роботи на педагогічних посадах, і встановлення йому найнижчої кваліфікаційної категорії «спеціаліст» суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства.
  Пункт 3.22 Типового положення розповсюджується, зокрема, на випадки переходу педагогічного працівника з педагогічної посади у загальноосвітньому навчальному закладі на посаду у дошкільному навчальному закладі, при переході із закладу профтехосвіти до школи і навпаки, з посади викладача вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації до професійно-технічного училища або до загальноосвітнього навчального закладу та таке інше. Єдиними вимогами для збереження кваліфікаційної категорії при цьому має бути те, що перехід здійснюється з однієї педагогічної посади на іншу педагогічну посаду, а також наявність у працівника відповідної освіти, необхідної для його зарахування на цю посаду.
  При цьому не слід допускати при прийомі на педагогічні посади встановлення найнижчого тарифного розряду спеціалістам, які мають високу кваліфікацію, великий досвід наукової або викладацької роботи. Власник або уповноважений ним орган при прийомі на роботу фахівців з великим досвідом роботи має вирішувати питання розміру оплати праці з урахуванням рівня кваліфікації таких працівників.
  При атестації таких працівників слід керуватися п. 4.9 Типового положення, яким зокрема визначено, що спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників до професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педагогічної діяльності; «спеціаліст першої категорії» – не менше п’яти років; «спеціаліст вищої категорії» – не менше восьми років.».
  Не може бути встановлено найнижчий тарифний розряд науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, яких прийнято на посади вчителів або викладачів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, особам, які мають наукові ступені та яких запрошено для викладання навчальних дисциплін, з яких вони є фахівцями, до загальноосвітніх або інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, спеціалістам з виробництва або сфери послуг з великим досвідом роботи.
  Норми Типового положення не мають зворотної дії в часі і тому педагогічні працівники, які перейшли на інші посади до набрання чинності цим Типовим положенням не можуть розраховувати на застосування до них правил, визначених пунктом 3.22 Типового положення. Тобто, дія цієї норми застосовується лише до працівників, які перейшли на інші педагогічні посади після 30 грудня 2010 року.
  Розглянемо запитання щодо застосування зазначених норм.
  1. Маю повну вищу освіту за спеціальністю дошкільна освіта, практична психологія. 15 років працювала вихователем дошкільного навчального закладу. У 2008 році перейшла на посаду практичного психолога. За результатами атестації у 2009/2010 навчальному році на посаді практичного психолога присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». У січні 2012 року перейшла на посаду вихователя-методиста цього ж закладу. Чи зберігається кваліфікаційна категорія, яку я мала на посаді практичного психолога?
  Відповідно до пункту 3.22 Типового положення, за педагогічним працівниками, які переходять на інші педагогічні посади у цьому самому навчальному закладі, кваліфікаційні категорії, присвоєні їм за результатами попередньої атестації, зберігаються до наступної атестації.
  Враховуючи, що Ви маєте відповідну повну вищу педагогічну освіту, яка дає Вам право працювати на посаді вихователя-методиста, за Вами до наступної атестації повинна зберегтися кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії».
  2. Маю повну вищу освіту за спеціальністю психологія. Працювала на посаді вихователя школи-інтернату та мала на цій посаді кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Одночасно вела факультативний курс з психології. Підготовлені мною учні були переможцями конкурсів науково-дослідницьких робіт МАН. Була переведена на посаду практичного психолога цього ж закладу, де працюю другий рік. Педагогічний стаж 24,5 років. Чи мали право при переведенні з посади вихователя на посаду практичного психолога встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст»?
  У зверненні, на жаль, не зазначена дата переходу на посаду практичного психолога. Втім, якщо Ви перейшли на посаду практичного психолога після набрання чинності Типовим положенням, тобто після 30 грудня 2010 року, за Вами до наступної атестації зберігається кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».
  Незважаючи на те, що попереднім Типовим положенням це питання не було врегульовано, існували інші нормативно-правові акти, які передбачали необхідність врахування кваліфікації працівника при встановленні посадового окладу працівникам, які перейшли на інші посади, зокрема стаття 96 КЗпП України, пункт 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102.
  За таких підстав, керівник навчального закладу при переведенні Вас на посаду практичного психолога був зобов’язаний враховувати те, що Ви маєте відповідну повну вищу освіту, понад 24 роки працюєте на педагогічних посадах, вели факультативний курс з психології та досягли вагомих результатів, виконуючи цю роботу. Все це давало підстави для встановлення Вам при переході на посаду практичного психолога більш високого тарифного розряду.
  3. З 2005 року працював інженером на металургійному підприємстві. У 2011 році мене запросили на роботу до вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації викладати спецдисципліну ливарне виробництво. Яку кваліфікаційну категорію мені мають присвоїти при прийомі на роботу, а також за результатами першої атестації на цій посаді?
  Відповідно до пункту 4.9 Типового положення, спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг; «спеціаліст першої категорії» – не менше п’яти років; «спеціаліст вищої категорії» – не менше восьми років.
  Враховуючи, що Ви працювали на посаді інженера сім років, під час першої атестації на посаді викладача Вам може бути присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
  Розмір посадового окладу при прийомі на роботу встановлює керівник навчального закладу на засадах, визначених частиною 6 статті 96 КЗпП України.
  4. У п. 3.22 Типового положення міститься норма про те, що "атестація педагогічних працівників, які переходять на посади методистів здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста". Коли має атестуватися вчитель, який перейшов на посаду методиста у січні 2012 року? Що вважається моментом атестації: дата подання списків до атестаційної комісії (жовтень) чи день прийняття рішення комісією (березень-квітень)?
  Відповідно до пункту 3.22 Типового положення, за педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователів-методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста.
  Вчитель, який перейшов на посаду методиста у січні 2012 року у жовтні цього ж року має бути включеним до списку осіб, які підлягають атестації. Рішення про його атестацію має бути прийнято у березні-квітні 2013 року, тобто у термін, що не перевищує двох років з дня переходу на посаду методиста.
  Моментом атестації педагогічного працівника вважається дата прийняття атестаційною комісією рішення про його відповідність займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання або інших рішень, які може приймати атестаційна комісія.
  5. Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель англійської мови, української мови і літератури, зарубіжної літератури. У 2011 році перейшла працювати з посади вчителя англійської мови на посаду вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури до іншого навчального закладу. На посаді вчителя англійської мови у 2008 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». На новому місці роботи оплату праці здійснюють за кваліфікаційною категорією «спеціаліст» (9 тарифний розряд). Прокоментуйте, чи правомірні дії адміністрації навчального закладу?
  Відповідно до пункту 3.22 Типового положення, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.
  Враховуючи, що Ви маєте відповідну педагогічну освіту, яка дає право викладати зазначені Вами дисципліни, при переході до іншого навчального закладу, за Вами до наступної атестації має зберігатися кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».
  Адміністрацією навчального закладу при встановленні Вам 9 тарифного розряду грубо порушено вимоги Типового положення та законодавства про працю.
  6. Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель початкових класів і практичний психолог в закладах народної освіти. Тривалий час працювала практичним психологом. За результатами атестації у 2009 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». З вересня 2009 року перейшла працювати на посаду вчителя початкових класів у цьому ж навчальному закладі. Чи зберігається за мною кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» і якщо зберігається, то на який термін?
  Норми Типового положення не мають зворотної дії в часі і тому педагогічні працівники, які перейшли на інші посади до набрання чинності цим Типовим положенням не можуть розраховувати на застосування до них правил, визначених пунктом 3.22 Типового положення. Тобто, дія цієї норми застосовується лише до працівників, які перейшли на інші педагогічні посади після 30 грудня 2010 року.

   
  Київська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України © 2010 - 2024